Klimatizace

CO JE TO KLIMATIZACE VE ZKRATCE:

Klimatizace je zařízení pro získání chladu a dnes i tepla do vnitřních prostor využívající energii ze vzduchu. Je to spojený chladivový systém, který má za úkol zejména primárně chladit nebo sekundárně topit. Nositel chladu či tepla je vzduch.

Skládá se ze dvou hlavních instalovatelných částí:  venkovní  jednotky (kondenzátoru - kondenzační jednotky) s kompresorem a vnitřní jednotky - výparníku. Mezi těmito částmi je vedeno izolované  Cu potrubí , komunikační a napájecí kabel. V režimu chlazení  vnitřní jednotka (výparník) kondenzuje , a proto musí být odveden kondenzát buď samospádem, popř. čerpadlem kondenzátu.

V dobách minulých klimatizace měla primární funkci úsporně CHLADIT, v dnešní době má již možnost funkce TOPENÍ, a tím se stala TEPELNÝM ČERPADLEM (vzduch-vzduch) jako možnost pro VYTÁPĚNÍ s nízkými náklady. V případě režimu topení vytéká kondenzát z venkovní kondenzační jednotky.

MEZI HLAVNÍ REŽIMY KLIMATIZACE PATŘÍ:

AUTOMAT CHL./TOP., CHLAZENÍ, TOPENÍ, ODVLHČOVÁNÍ, CIRKULACE VZDUCHU

Zařízení se navrhují dle několika faktorů ovlivňující výkon, zejména plocha/objem prostor, tepelné zdroje, světová strana, možné úniky chladu/tepla, ... Proto pro optimální návrh upřednostňujeme prohlídku Vašich prostor i z důvodu přesnějšího návrhu technického řešení provedení celého systému.

DO JAKÝCH PROSTOR INSTALUJEME: (domácnosti a kanceláře  |  komerční oblast a průmysl)

byty, domy, kanceláře, školy, sociální a zdravotnické provozy, ordinace, technické místnosti (servery, telekomunikace), obchody, butiky, banky, kina, výzkumné ústavy, restaurační provozy, sportovní provozy, ubytovny, hotely, kontejnery, zvířecí útulky atd.

JAKÁ JE HLUČNOST KLIMATIZACÍ: (byty, kanceláře)

Klimatizace (vnitřní jednotky) nabízíme s hlučností již od 16 dB, resp. 19 dB. Tyto jednotky jsou často o 20% dražší, než klimatizace s hlučností od 24 dB. Venkovní jednotky se pohybují s hlučností od 52 dB do cca 65 dB.

JAKÁ ZAŘÍZENÍ INSTALUJEME V RÁMCI ROZSAHU: 

Splity | multisplity | mini VRV systémy | VRF | Multi VRF | Přímé chlazení do VZT | Tepelná čerpadla | Vodní fancoilové systémy (Chiller)

JAKÉ TYPY KLIMATIZAČNÍCH ZAŘÍZENÍ INSTALUJEME:

Nástěnné | podstropní | parapetní | kanálové | stojanové | okenní | mobilní

Pro vytápění s nízkými náklady dodáváme a instalujeme TEPELNÁ ČERPADLA (vzduch - voda), která také využívají energii ze vzduchu a předávají ji do vodního okruhu nového či stávajícího. Takové TEPELNÉ ČERPADLO dodává teplo pro TV (topnou vodu), TUV (teplou užitkovou vodu). Pokud je v létě požadavek i na chlazení, lze chladit určitý okruh, kde distributorem chladu (chladná voda) do Vašich prostor je fancoilová jednotka s ventilátorem. V takovém případě je funkční TUV a zároveň chlazení do prostor. Z tepelných čerpadel upřednostňujeme tepelná čerpadla vzduch - voda  TOSHIBA ESTIA.

V případě instalace klimatizační či fancoilové kanálové jednotky dodáváme a instalujeme VZT rozvody včetně distribučních elementů.
VZT může být kruhového, hranatého tvaru nebo textilní rozvod pro jemný rozptyl vzduchu bez průvanu.

JAKÉ VÝKONY ZAŘÍZENÍ INSTALUJEME:

Již od 2,5 kW do 500 kW.

Nabízíme

  • Klimatizace
  • Servis
  • Poradenství